ΕΔΡΑ e-learning

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017 15:32

Παιδί και Άρθρωση

By 

Γράφει:  Μεϊμάρογλου Αναστασία,  Λογοθεραπεύτρια του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Ιλιαχτίδα 1 στο Ίλιον , του Κοινωνικού Φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο <<ΕΔΡΑ>> σε συνεργασία με τον Δήμο Ιλίου.

Πολλά παιδιά προσχολικής ηλικίας εμφανίζουν κάποια διαταραχή στην άρθρωση. Πολλά από αυτά αντιμετωπίζονται θεραπευτικά μετά από παραπομπή της νηπιαγωγού ή και του παιδιάτρου με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η δυσκολία τους.

Οι πιο συχνές διαταραχές στην άρθρωση που πλήττουν τα παιδιά είναι οι εξής:

  • Ψευδισμός

Είναι η έλλειψη, υποκατάσταση ή παραφθορά ενός φθόγγου οφειλόμενη σε περιβαλλοντολογικά αίτια.

  • Δυσαρθρία

Είναι η διαταραχή στην άρθρωση οφειλόμενη σε εγκεφαλικά αίτια. Σε αυτή τη διαταραχή τα άτομα είτε δεν μπορούν να προφέρουν λέξεις ή προτάσεις είτε ο λόγος τους παρουσιάζει ένρινη χροιά.

  • Αναρθρία

Πρόκειται για ανικανότητα άρθρωσης με αίτια βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος.

  • Ρινολαλία

Οι φθόγγοι παίρνουν κακόηχο ρινικό χρωματισμό όπου οφείλεται σε οργανικά αίτια αλλά και στη μίμηση.

Συμπτώματα παιδιών με διαταραχές στην άρθρωση

 

  • Αντικατάσταση φωνημάτων (αντί το παιδί να πει |θάλασσα| λέει |σαλασα|
  • Παράλειψη φωνημάτων (όταν το παιδί λέει |μήο| αντί να πει |μήλο|
  • Απλοποίηση συμπλεγμάτων (όταν το παιδί λέει |τένο| αντί να πει |τρένο|
  • Αλλοιώσεις φωνημάτων (αντί το παιδί να προφέρει το |ρ| λέει |γι|

Τι συμβαίνει αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα η διαταραχή;

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις παιδιών όπου δεν αντιμετωπίζουν τη διαταραχή αυτή στην άρθρωση, η οποία θα τους ακολουθήσει και στη σχολική ηλικία, δηλαδή τη φοίτηση τους στο δημοτικό σχολείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να παρουσιάσουν δυσκολία στη μαθησιακή τους ικανότητα.

Έτσι προτείνεται στους γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους και στο γενικότερο περιβάλλον ενός παιδιού η έγκαιρη αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών προς αποφυγήν μαθησιακών δυσκολιών κατά τη φοίτηση τους στο σχολείο.

Βιβλιογραφια:

Αβαριτσιώτη, Μ, (2001), Η γλώσσα και η σκέψη του παιδιού, Αθήνα, Καστανιώτης.

Αλεξάνδρου, Κ , Οι διαταραχές ομιλίας στα παιδιά, Αθήνα, Δανιά.

LIOYD, P, (1998), Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη, Αθήνα, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

MILLER, G (1995), Γλώσσα και Ομιλία, Επιμέλεια Βοσνιάδου, Αθήνα, Gutenberg.

Νικολόπουλος, Δ ,(2008),  Γλωσσική ανάπτυξη και διαταραχές , Αθήνα, Τόπος.

Πήτα, Ρ, (1998), Ψυχολογία της γλώσσας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Στασινός, Δ, (1993), Μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού και του εφήβου, Αθήνα, Gutenberg.

Στασινός, Δ, (2009), Ψυχολογία του λόγου και της γλώσσας, Αθήνα, Gutenberg

Διαβάστηκε 977 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΘΡΑ Παιδί και Άρθρωση