ΕΔΡΑ e-learning

Επιστημονικά Άρθρα

Επιστημονικά Άρθρα (69)

Σε αυτή την κατηγορία ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί σε άρθρα επιστημονικά και ενημερωτικά σχετικά με το ΠΑΙΔΙ, τις ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ και γενικά την ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ στις μικρές ηλικίες!

 
Η  τέχνη έχει μόνο θετικό πρόσημο
Η Τέχνη, ως γέννημα της ανθρώπινης προσπάθειας για δημιουργία, χωράει οποιαδήποτε μορφή έκφρασης η οποία φέρει μήνυμα και  δύναται να εκφραστεί.  Αντιλαμβάνεται την ύπαρξη και τα παράγωγά της μόνο με θετικό πρόσημο. Το μείον και το  δεν , δεν ορίζονται. Δεν υπάρχει μη- τέχνη και δεν υπάρχει περιοχή της τέχνης που να είναι λάθος. Άτεχνη, σε υβριδικό στάδιο ή σε διαδικασία εξέλιξης ναι.  Αλλά αυτό σημαίνει πως το δημιουργικό ταξίδι έχει ήδη ξεκινήσει αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα στο απόγειο της ολοκλήρωσής του. Δεν υπάρχει τέχνη που δεν πρέπει να γίνει. Το δικαίωμα της έκφρασης είναι πάντα πιο δυνατό από το δικαίωμα της υπεράσπισης μια αισθητικής επιλογής ή μιας άλλης. Επομένως, οποιαδήποτε δημιουργική παραγωγή και έκφραση έχει πάντα θετικό πρόσημο.

  file8831296040573

Τι ονομάζουμε "κρίσιμη περίοδο";

Κρίσιμη περίοδος ονομάζουμε το διάστημα εκείνο όπου υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει ένα είδος αλλαγής. Η περίοδος που ονομάζεται κρίσιμη είναι αυτή που ξεκινάει στην αρχή της ζωής ενός οργανισμού, έχοντας πιο μεγάλη ευαισθησία σε εξωτερικά ερεθίσματα. Και επηρεασμένο από τα συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ερεθίσματα αναπτύσσεται με συγκεκριμένους τρόπους λόγο των εμπειριών που συνέβησαν το ίδιο χρονικό διάστημα. Υπάρχει περίπτωση όμως ο οργανισμός αυτός να δεχτεί αρνητικά ερεθίσματα και φτωχά , οπότε πιθανόν είναι ο οργανισμός να έχει δύσκολη ανάπτυξη συγκεκριμένων λειτουργιών για την υπόλοιπη ζωή του όπως π.χ. η γλώσσα..

          Η παρέμβαση στα παιδιά με (ΕΓΔ) πρέπει να είναι έγκαιρη για να είναι αποτελεσματική. Σε γενικές γραμμές, η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται τόσο στην ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων στην έκφραση, και στην κατανόηση όσο και στην ανάγκη ψυχολογικής στήριξης του παιδιού (Λιβανίου, 2004). Σε περίπτωση αν  η ΕΓΔ συνοδεύεται από τις δυσκολίες στις κινητικές και γνωστικές ικανότητες η παρέμβαση του εργοθεραπευτή είναι εξίσου σημαντική.

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) αποτελεί μια σημαντική διαταραχή της προφορικής γλωσσικής ικανότητας που δε συνοδεύεται από νοητική υστέρηση, εμφανή νευρολογική βλάβη ή διαταραχή ακοής. Τα παιδιά με ΕΓΔ αντιμετωπίζουν μια μεγάλη ποικιλία προβλημάτων τόσο σε γλωσσικό όσο και σε γνωστικό επίπεδο. Η ΕΓΔ είναι παρούσα από τη γέννηση και δεν προκαλείται σε ηλικία δύο ή τριών ετών ως αποτέλεσμα κάποιας ασθένειας  ή κάπου ψυχολογικού τραύματος (Leonard, 2000).

Τι είναι η διγλωσσία;

 Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν ενεργά ή προσπαθούν να χρησιμοποιούν  περισσότερες από μια γλώσσες, ακόμα και αν δεν έχουν επιτύχει την άνεση στη δεύτερη (τρίτη κλπ) γλώσσα θεωρούνται δίγλωσσα. Συνήθως, τα δίγλωσσα άτομα είναι και διαπολιτισμικά (δυο κουλτούρες). Η κουλτούρα κατακτάται, μεταδίδεται μέσω κοινωνικής συναλλαγής και μεταφέρεται κυρίως μέσω της γλώσσας. Ένα άτομο μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα ικανότητας στις διαφορετικές γλωσσικές λειτουργίες (ακουστική και γραπτή κατανόηση, προφορικός και γραπτός λόγος) και στους διαφορετικούς γλωσσικούς τομείς  (μορφολογία, σύνταξη, φωνολογία,  σημασιολογία) (Καμπανάρου, 2008).

Τα δίγλωσσα παιδιά προέρχονται στην πλειοψηφία τους από μικτές οικογένειες ή οικογένειες μεταναστών, που για λόγους ένταξης στην κοινωνία ή για τη διατήρηση της μητρικής/πατρικής καταγωγής τους, διατηρούν την επαφή και με τις δύο γλώσσες.

Τα παιδιά που εκτίθενται σε δύο γλώσσες κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής τους έχουνε πάρα πολλές πιθανότητες να γίνουν δίγλωσσα, δηλαδή φυσικοί ομιλητές και των δύο γλωσσών, άρα και με τις δύο γλώσσες ως μητρικές.

Ποίες είναι οι κατηγορίες της διγλωσσία στα παιδιά;

          Στα παιδιά η διγλωσσία χωρίζεται σε δύο κυρίως κατηγορίες:την ταυτόχρονη και τη διαδοχική ή επάλληλη διγλωσσία.

          Στην ταυτόχρονη διγλωσσία το παιδί μεγαλώνει με δυο γλώσσες από τη γέννησή του ή έρχεται σε επαφή με μια δεύτερη γλώσσα πριν τα τρία έτη ζωής.  Σε αυτή την περίπτωση το παιδί έχει αρχικά ένα αδιαφοροποίητο γλωσσικό σύστημα. Καθώς μεγαλώνει το παιδί, οι δύο γλώσσες αρχίζουν να διαχωρίζονται αν και υπάρχει κάποια “σύγχυση” (π.χ. στη συντακτική δομή της πρότασης). Μέχρι τη σχολική ηλικία, οι δύο γλώσσες  έχουν κατακτηθεί και είναι εντελώς μοναδικές. Το παιδί είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και τις δυο γλώσσες άπταιστα.

          Στη διαδοχική ή επάλληλη διγλωσσία, το παιδί μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα αφού έχει ήδη αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την πρώτη. Για παράδειγμα, ένα παιδί που μιλάει αλβανικά και εκτίθεται πρώτη φορά στα ελληνικά όταν πάει νηπιαγωγείο.

Στην περίπτωση της διαδοχικής διγλωσσίας  φαίνεται να μεσολαβεί και μια ''περίοδος σιωπής''. Είναι μια χρονική περίοδος  κατά την οποία το άτομο που μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα ακούει και μαθαίνει, αλλά  μιλάει λίγο. Συνήθως,  αυτό συμβαίνει όταν η πρώτη γλώσσα αντικαθίσταται  απότομα από τη δεύτερη γλώσσα και μπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.

         

Βιβλιογραφία:

Καμπανάρου, Μ. (2008). Διαγνωστικά Θέματα Λογοθεραπείας.  Αθήνα: Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ

Websites:

www.epanagiotidis.blogspot.com : Όταν η διγλωσσία είναι καλό πράγμα

www.kidsgrown.com : Language Development in Bilingual Children

www.scardaleschools.org/ESL/billingualism on overall language development and academic success

www.specialeducation.gr : Διγλωσσία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Dr. Ludo Beheydt, Καθηγητής Ολλανδικής Γλωσσολογίας, University Catholique De Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium

Μπορεί  η διγλωσσία να προκαλέσει  διαταραχές στην ανάπτυξη του λόγου;

Πολλοί γονείς ανησυχούν μήπως η διγλωσσία προκαλεί κάποιου είδους αναπτυξιακού προβλήματος στο παιδί τους (π.χ. δυσκολίες στη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη). Παλιές έρευνες υποστήριζαν ότι η διγλωσσία έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γλωσσική  ανάπτυξη του παιδιού. Τώρα πιστεύεται ότι παιδιά μέσης νοημοσύνης μαθαίνουν μία δεύτερη γλώσσα σχετικά εύκολα. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει η δίγλωσση εκπαίδευση, τόσο πιο πιθανό είναι ότι το παιδί θα γίνει ένας ικανός δίγλωσσος, ώστε να μεταβαίνει από τη μία γλώσσα στην άλλη εύκολα και χωρίς προσπάθεια. Η διγλωσσία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη γνωστική ευελιξία, και  κατά συνέπεια θα μπορούσε να ενδυναμώσει τη νοημοσύνη.

Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2013 14:16

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις για τον Αυτισμό

Γράφτηκε από την

          Ως απόρροια πολύχρονων ερευνών θεωρείται δεδομένο, ότι η προσαρμογή του παιδιού με αυτισμό στην κοινωνία βελτιώνεται, μέσω της ειδικής αγωγής και των συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων. (Καραντάνος, 2000) Ωστόσο πρέπει να καταστεί σαφές πως ο «αυτισμός» δε θεραπεύεται, αλλά βελτιώνεται μέσω εκμάθησης δεξιοτήτων. (Καλύβα, 2005, Frith, 1992)

Βασικές Κατηγορίες Ενσωμάτωσης

Σε γενικές γραμμές διαπιστώνουμε τρεις βασικές κατηγορίες ενσωμάτωσης (Δελλασούδας, 2005, τ.Α΄, Πολυχρονοπούλου, 2003):

·         Χωροταξική ή τοπική ενσωμάτωση (locational): συνίσταται στην απλή συνύπαρξη στον ίδιο χώρο των παιδιών με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες με τα υπόλοιπα παιδιά, μέσα στο συνηθισμένο σχολείο και που αποτελεί τη χαμηλότερη βαθμίδα ενσωμάτωσης, καθώς δεν υπάρχουν ούτε συνδιδασκαλία των παιδιών, ούτε κοινές δραστηριότητες που να επιτρέπουν τη μεταξύ τους επικοινωνία και αλληλεπίδραση.

Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2013 13:56

Μια Ματιά στην Νοητική Υστέρηση

Γράφτηκε από την

Η νοητική καθυστέρηση αποτελεί την πιο πολυμελετημένη, αλλά και ταυτόχρονα την πιο πολύπαθη διαταραχή. Πρόκειται για την πιο ανομοιογενή ομάδα ως προς την αιτιολογία, το δείκτη νοημοσύνης, την κοινωνική προσαρμογή, την ύπαρξη και άλλων συνοδών προβλημάτων κ.ο.κ.

Προτού ασχοληθούμε με τη διαφοροποιημένη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού που πάσχει από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούμε με συντομία στους μηχανισμούς γλωσσικής ανάπτυξης του φυσιολογικού παιδιού.

 Ορισμός και Γενικά χαρακτηριστικά Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών

Ο όρος «διάχυτη διαταραχή της ανάπτυξης», σύμφωνα με το Διαγνωστικό -  Στατιστικό Εγχειρίδιο της Αμερικάνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-IV) και το σύστημα της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων, είναι ένας όρος που έχει ως στόχο να καλύψει παιδιά και ενηλίκους με σοβαρές δυσκολίες στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις κοινωνικές δεξιότητες και στην επικοινωνία, και οι οποίες δεν είναι εκφράσεις μιας γενικευμένης καθυστέρησης (Τσιάντης, 2001).

Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2013 13:14

Οδηγός για τον Τραυλισμό

Γράφτηκε από την

Ορισμός

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο τραυλισμός είναι μία διαταραχή στο ρυθμό της ομιλίας, κατά την οποία το άτομο γνωρίζει ακριβώς τι θέλει να πει, αλλά εκείνη τη στιγμή, δεν είναι σε θέση να το πει, εξαιτίας μιας ακούσιας επαναληπτικής επιμήκυνσης ή παύσης ενός φθόγγου.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΘΡΑ