ΕΔΡΑ e-learning

Στόχος

Στόχος του Edra.edu.gr είναι:

 • Η συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη παιδιών 3-17 ετών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, μέσα από έγκυρες και εξατομικευμένες υπηρεσίες.
 • Η πρόσβαση των υπηρεσιών αυτών από άτομα που ζουν εκτός Αθηνών ή αδυνατούν για ο,ποιοδήποτε λόγο να υποστηριχθούν από ανάλογες υπηρεσίες.
 • Η ευαισθητοποίηση των γονέων, η ενημέρωση της κοινωνίας και η ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που θα γνωρίζει και θα αντιμετωπίζει έγκαιρα, αποτελεσματικά και σφαιρικά τις μαθησιακές δυσκολίες, όταν αυτές παρουσιάζονται.
 • Η βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών, η ανάπτυξη της ελεύθερης έκφρασης, των κλίσεων τους και των ιδιαίτερων δυνατοτήτων τους, καθώς και της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους.
 • Η σύσφιξη των σχέσεων του κάθε παιδιού με το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.

file8931327122172  file000177748500  file00022019705  file00073561044  

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε μαθητές που χρειάζονται κάποια επιπλέον βοήθεια, είτε πρόκειται για
 • κάποιες συμβουλές είτε έχουν κάποια μαθησιακή δυσκολία.
 • Σε σχολικούς συμβούλους.
 • Σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το σχολείο και τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν.
 • Σε γονείς που χρήζουν κάποιας ενημέρωσης σχετικά με τα παιδιά τους και προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν.
 • Σε επαγγελματίες και φοιτητές διάφορων εκπαιδευτικών και επιστημονικών πεδίων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το χώρο της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και επιθυμούν να ενημερωθούν σε θέματα που αφορούν το σχολείο και τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν
Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΧΕΤΙΚΑ Ο Στόχος μας