ΕΔΡΑ e-learning

επιστημονικό προσωπικό Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ"

επιστημονικό προσωπικό Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ"

Γράφει: ΔαμοπούλουΖωή,  Ειδική Παιδαγωγός (MSc) του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «ΠΝΟΗ» Άνω Λιοσίων του Κοινωνικού φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ»σε συνεργασία με τον Δήμο Φυλής.

Φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα του μαθητή να αναλύει λέξεις σε φωνήματα (ήχους) και να κάνει κατάτμηση - σύνθεση φωνημάτων. Τα παιδιά αναπτύσσουν την πρώτη δεξιότητα σε ηλικία 3 ετών με την προφορά ομοιοκατάληκτων λέξεων σε τραγούδια και ποιήματα. Πληθώρα ερευνών έδειξε ότι παιδιά που δεν έχουν κατακτήσει τη φωνολογική επίγνωση στο επίπεδο των φωνημάτων, είναι αναμενόμενο να εκδηλώσουν δυσκολίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής (Πόρποδας,2002). Σύμφωνα με τον Goswami, όταν ένα παιδί είναι σε θέση να διακρίνει τα φωνήματα μιας λέξης, είναι πιο εύκολο να τη διαβάσει και να τη γράψει (2005).

Γράφει η Λύγκουρη Αθανασία,  εργοθεραπεύτρια του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «ΠΝΟΗ» Φυλής του Κοινωνικού φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» σε συνεργασία με τον Δήμο Φυλής.

Συχνά οι εργοθεραπευτές καλούνται να αξιολογήσουν τις δεξιότητες λεπτής κίνησης ενός παιδιού που χρειάζονται για το σχολείο. Όταν οι δεξιότητες λεπτής κίνησης υπολείπονται , οι σχολικές δραστηριότητες μπορούν να γίνουν δύσκολες και να οδηγηθεί το παιδί σε γενικότερη καθυστέρηση σε πολλά σημεία που είναι απαραίτητα τόσο για τη μάθηση όσο και για το σχολικό περιβάλλον.

Σελίδα 6 από 6
Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΘΡΑ επιστημονικό προσωπικό Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ"