ΕΔΡΑ e-learning

Επιστημονικά Άρθρα

Επιστημονικά Άρθρα (63)

Σε αυτή την κατηγορία ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί σε άρθρα επιστημονικά και ενημερωτικά σχετικά με το ΠΑΙΔΙ, τις ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ και γενικά την ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ στις μικρές ηλικίες!

Γράφει : Κυριαζή Μαρία, εργοθεραπευτρια  του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «ΠΝΟΗ» Υμηττού  του Κοινωνικού φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» σε συνεργασία με το Δήμο Δάφνης-Υμηττού

     Γύρω στην ηλικία των πέντε ετών τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το σωματικό τους σχήμα. Με την σφαιρική αντίληψη του σώματος έρχεται και ο σταθμός της συνειδητοποίησης κάθε σωματικού τομέα. Δηλαδή μπορούν και αναγνωρίζουν την ανατομική θέση των μελών του σώματος τους, καθώς και τη χρήση τους.

“If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.”

ΙgnacioEstrad

Της Καρανάσου  Μαρίας- Νεκταρίας Ειδικής Παιδαγωγού  του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «Ιλιαχτίδα 2 » Ιλίου , του Κοινωνικού φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» σε συνεργασία με τον Δήμο Ιλίου

Στις μέρες μας, μεγάλος αριθμός παιδιών διαγιγνώσκεται με δυσλεξία. Το ποσοστό κυμαίνεται γύρω στο 10% του πληθυσμού, ενώ σε κάποιες χώρες τα ποσοστά εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα. Λόγω της μεγάλης συχνότητας της δυσλεξίας, παρατηρείται η τάση στην Αγγλία και σε άλλες χώρες, η νομοθεσία, οι σχολικές δομές και το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων να προσπαθούν να εφαρμόσουν αρχές και εκπαιδευτικές πολιτικές  οι οποίες ενισχύουν τα παιδιά με δυσλεξία-dyslexiafriendlyschool. Με την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων διαπιστώθηκε πως οι πρακτικές που είναι επωφελείς για τους δυσλεξικούς, έχουν θετικά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές (Pavey, 2010).

Γράφει: Καμπουρούδη Βασιλική , Κοινωνική  Λειτουργός, Υπεύθυνη του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «ΠΝΟΗ» Φυλής  του Κοινωνικού φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» σε συνεργασία με την Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Φυλής 

E.Q. και I.Q.: Δύο αντίθετες και αλληλοσυμπληρούμενες έννοιες

Μέχρι πριν μερικά χρόνια οι περισσότεροι γονείς πίστευαν ότι το να φροντίσουν για την πνευματική και νοητική πρόοδο τον παιδιών τους αποτελούσε κύριο μέλημα στον σκοπό τους να δημιουργήσουν αυτάρκεις και ικανούς ανθρώπους. Ωστόσο, είναι η θεωρία τηςσυναισθηματικής νοημοσύνης (EQ),(dr.DanielGoleman:2011) που βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρικτές τα τελευταία χρόνια, καθώς έμπρακτα αποδεικνύεται πωςη πραγματική ευφυΐα -αυτή που πραγματικά μας «πάει μπροστά»- δεν είναι μόνο διανοητική(ΙQ).

Γράφει: Κρυσταλλία Μουρκογιάννη , ειδική Παιδαγωγός  του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «ΜΕΛΙΑ» Αγίων Αναργύρων  του Κοινωνικού φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» σε συνεργασάι με το Δήμο Αγίων Αναρύρων-Καματερού

Η παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου είναι μια δύσκολη, σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία με την οποία ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με την είσοδό του στη σχολική τάξη. Πρόκειται για μια διδάξιμη δραστηριότητα η οποία και αποτελεί στόχο του σχολείου μια και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο αφενός μεν στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ίδιου του σχολείου αφετέρου δε στην ανάπτυξη των μεταγνωσιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Έτσι οι μαθητές προκειμένου να μάθουν να γράφουν με επάρκεια και ακρίβεια αλλά και για να χρησιμοποιούν το γραπτό ως ένα μέσο επικοινωνίας, χρειάζεται να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, γνώσεις και στρατηγικές. Με άλλα λόγια να αναπτύξουν σε επαρκή βαθμό δεξιότητες,  γνώσεις και στρατηγικές. Ας δούμε τώρα τι σημαίνει για ένα μαθητή η λέξη ‘’γράφω’’.

Ειδική αγωγή σημαίνει ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων φυσικής, αισθητικής και κοινωνικής αγωγής, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις δυσκολίες του παιδιού. Παρέχεται μέσα στη συνηθισμένη τάξη ή αν τούτο αποδειχθεί πως δεν ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του μαθητή, μέσα σε τμήμα που λειτουργεί στο χώρο του γενικού σχολείου ή έξω από αυτό σε εκπαιδευτικό πλαίσιο ειδικές αγωγής σε νοσοκομείο, στο σπίτι ή αλλού για όσο διάστημα και όπως προβλέπει η συνεχής αξιολόγηση του παιδιού.

Ποιοι αποτελούν την τάξη της ειδικής εκπαίδευσης;

Μαθητές με:

·         Αυτισμό

·         Τύφλωση – Προβλήματα όρασης

·         Κώφωση – Προβλήματα ακοής

·         Χαρισματικότητα

·         Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

·         Κινητικές ανάγκες

·         Εγκεφαλικά τραύματα

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει: ακαδημαϊκούς, συμπεριφοριστικούς, ή λειτουργικούς στόχους

Οι στόχοι πρέπει να είναι:

·         Εφικτοί

·         Σχετικοί με τις ανάγκες του παιδιού

·         Με χρονικά όρια

Συναντώντας τους μαθητές

Χαρισματικοί μαθητές

Ο  Peter Parker απέκτησε εξουσία με δύναμη και ευκινησία αφού τον δάγκωσε στο χέρι μια ραδιενεργή αράχνη.

Πλεονεκτήματα: χαρισματικοί στην επιστήμη.

Μειονεκτήματα: υπερβολικά ντροπαλοί.

Τα χαρισματικά παιδιά είναι, εξ ορισμού, τα παιδιά που δίνουν στοιχεία για την ικανότητα υψηλών επιδόσεων σε τομείς όπως ο πνευματικός, η δημιουργικός, ο καλλιτεχνικός, η ικανότητα ηγεσίας, ή ειδικούς ακαδημαϊκούς τομείς, και οι οποίοι απαιτούν υπηρεσίες ή δραστηριότητες που συνήθως δεν παρέχονται από το σχολείο.

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει:

·         Κιναισθητική μάθηση

·         Οπτικά βοηθήματα

·         Επιστημονικά υλικά

Μαθητές με Συναισθηματικές δυσκολίες

Βλέποντας τους γονείς του, οι οποίοι πυροβολήθηκαν από έναν ληστή στο δρόμο, ο νεαρός Μπρους Γουέιν ορκίζεται να εκδικηθεί τους φόνους.

Πλεονεκτήματα: σωματικά και πνευματικά χαρισματικά, αδίστακτα.

Μειονεκτήματα: καθοδηγούνται από τους φόβους και τα τραύματα τους.

Η αδυναμία τους να μάθουν δεν εξηγείται από εκπαιδευτικές, αισθητηριακές ή βιολογικές αιτίες.

Η αδυναμία τους να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις με τους συνομηλίκους και τους δασκάλους.

Μια γενική διάχυτη διάθεση δυστυχίας ή κατάθλιψης.

Η τάση της ανάπτυξης φυσικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με προσωπικά ή σχολικά προβλήματα.

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει:

·         Χρησιμοποιήστε στοιχεία από εγκληματολογία και ψυχολογία.

·         Υποστήριξη ένταξης

·         Σαφείς κανόνες συμπεριφοράς: τα μαθήματα σας να στηρίζονται στις ηθικές αρχές για να γίνει εθελοντής φρουρός.

Εναντιωματική διαταραχή

Όταν ο κηπουρός της περιουσίας του πατέρα του σκότωσε τον πατέρα του, ο James Howlett μεταλλάχθηκε με νύχια που προέρχονται από τις πλάτες στα χέρια του για πρώτη φορά.

Πλεονεκτήματα: είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη σωματική βία.

Μειονεκτήματα: Είναι τραυματισμένος από τη δολοφονία του πατέρα του και την αυτοκτονία της μητέρας του.

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει:

·         Μάθετε να ελέγχετε τις αλλαγές στη συμπεριφορά του

·         Αναγνωρίστε τις καταστάσεις όπου ο μαθητής οργίζεται

·         Βρείτε εναλλακτικές καταστάσεις.

Κώφωση

Μεγαλωμένη από τον θετό πατέρα της, τον κακοποιό Πείρο, η Echo προσαρμόζεται μαθαίνοντας μαχητικές ικανότητες, όχι όμως κάποιες προσαρμοστικές ικανότητες.

Πλεονεκτήματα: Σούπερ γρήγορα αντανακλαστικά, μπορεί να μιμηθεί τους ανθρώπους αμέσως.

Μειονεκτήματα: δεν μπορεί να επικοινωνήσει στη μάχη.

Η κώφωση είναι μία μόνιμη κατάσταση κάποιων ανθρώπων που είτε γεννήθηκαν έτσι, είτε με αφορμή κάποιο ατύχημαή από την πολύβουη εργασία τους προκλήθηκε κάποια στιγμή στηζωή τους. Η αναπηρία αυτή έχει αντίκτυπο στην εκπαίδευση του παιδιού.

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει:

·         Χρησιμοποιήστε κιναισθητική μάθηση

·         Διδάξτε προσαρμοστικές δεξιότητες.

Τύφλωση

Μια φορά όταν ο χειρουργός χειρουργούσε ένα σημαντικό μάρτυρα μιας δίκης ανατινάχθηκε μια χειροβομβίδα μέσα στο δωμάτιο. Ο γιατρός έχασε την όρασή του, συνειδητοποιεί ότι έχει αναστρέψιμη-τύφλωση, και μπορούσε να δει τη νύχτα.

Πλεονεκτήματα: Μπορεί να δει στο σκοτάδι.

Μειονεκτήματα: τυφλός κατά τη διάρκεια της μέρας.

Τύφλωση ονομάζεται η κατάσταση στην οποία ένα άτομο έχει χάσει την αίσθηση της όρασης εξαιτίας ψυχολογικών ή νευρολογικών παραγόντων. Ο όρος τύφλωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει, πέρα από την πλήρη απώλεια της όρασης, και την μείωσή της.

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει:

Χρησιμοποιήστε τρόπους με τους οποίους μπορεί να μάθει ο Doctor Nite

Κιναισθητική/ ακουστική μέθοδος

Ο όρος Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration) αναφέρεται σε μια νευρολογική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στην περιοχή του εγκεφάλου. Εστιάζει στην ικανότητα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.) να οργανώνει και να ερμηνεύει τα αισθητηριακά ερεθίσματα (από το σώμα και το περιβάλλον), ώστε να μπορεί το άτομο να αλληλεπιδράσει λειτουργικότερα και αποδοτικότερα μέσα σε αυτό. Η A. JEAN AYRES, Αμερικανίδα Εργοθεραπεύτρια , υποστήριξε ότι τα ερεθίσματα που δέχεται ο οργανισμός μέσω των αισθήσεων είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του εγκεφάλου και εξαιρετικής σημασίας για την ανάπτυξη της μάθησης και της οργάνωσης της συμπεριφοράς. Η Θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης αναπτύχθηκε για να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της σχέσης της “νευρικής” επεξεργασίας της αίσθησης, της αισθητικοκινητικής συμπεριφοράς και μάθησης.

Η θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης μελετά την ρύθμιση και τον συντονισμό των αισθητηριακών συστημάτων.

 

 Το ιδιοδεκτικό σύστημα αφορά τους μύες, τις αρθρώσεις και τους τένοντες που παρέχουν στο άτομο την ασυνείδητη αντίληψη της θέσης του σώματος στο χώρο.
Το αιθουσαίο σύστημα αναφέρεται σε δομές του έσω ωτός  που ανιχνεύουν την κίνηση των μερών του σώματος σε σχέση με τη θέση της κεφαλής.
Το απτικό σύστημα αφορά το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου σώματος καθώς η “είσοδος” των ερεθισμάτων γίνεται μέσω του δέρματος. 
Είναι υπεύθυνο λοιπόν για πληροφορίες σχετικά με τον πόνο, την θερμοκρασία, την αφή και την πίεση.
Τα συστήματα που είναι ευρέως γνωστά και δεν χρίζουν ιδιαίτερης ανάλυσης είναι το ακουστικό, το οπτικό, το γευστικό και το οσφρητικό.
 
Θεραπευτική παρέμβαση και βασικές αρχές
 
Στις συνεδρίες πρέπει να δίνεται έμφαση στην ενεργητική εμπλοκή του ατόμου στις αισθητηριακές εμπειρίες και στην εκδήλωση της προσαρμοστικής “απάντησης” στα εισερχόμενα ερεθίσματα. Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία και δυνατότητα αλλαγής του προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες και τη διάθεση του ατόμου.

Τι είναι δυσλεξία

            Το σύνολο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι μαθητές στην απόκτηση των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφημένης γραφής και την αριθμητική, από τους περισσότερους μελετητές αποδίδεται με  τον όρο «δυσλεξία». Οι δυσκολίες αυτές, που κάνουν την εμφάνισή τους από τα πρώτα βήματα του παιδιού στο σχολείο  είναι εν συντομία οι εξής:

Της Γαλάτη  Φεβρωνίας, Εργοθεραπεύτρια και Μουρκογιάννη Κρυσταλία, ειδική Παιδαγωγό του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «ΠΝΟΗ» Φυλής  του Κοινωνικού φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ» σε συνεργασία με την Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Φυλής

Ορισμός «εργαζόμενης μνήμης»

Περί το τέλος του 19ου αιώνα ο WilliamJames διαχώρισε τη μνήμη σε πρωτεύουσα και δευτερεύουσα ή αλλιώς βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Η πρώτη αφορά στην αποθήκευση πληροφοριών για σύντομο  χρονικό διάστημα ενώ η δεύτερη αφορά στην ικανότητα του ατόμου για αποθήκευση μεγάλου όγκου πληροφοριών για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Η ορθογραφημένη γραφή λέξεων είναι πιο σύνθετη γνωστική διαδικασία, γι’ αυτό αναμένεται να γίνονται περισσότερα λάθη σε σχέση με την ανάγνωση λέξεων. Παρακάτω προτείνονται κάποιοι τρόποι που μπορούν να μας διευκολύνουν στην μελέτη της ορθογραφίας :

• Η ενίσχυση της ορθογραφικής αναπαράστασης επιτυγχάνεται καλύτερα όταν η λέξη δεν δίνεται μεμονωμένα για μάθηση. Έτσι η κατηγοριοποίηση των λέξεων σε ομάδες κοινής ετυμολογικής προέλευσης είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με την στείρα επανάληψη της γραφής μιας λέξης.

Όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνω, απαντάω με ενθουσιασμό πως είμαι παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια, έχοντας στο μυαλό μου την επόμενη ερώτηση που, τις περισσότερες φορές ακολουθεί….. «και τι είναι Εργοθεραπεία;».

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού ("school bullying") και της βίας ("school violence") στον χώρο του σχολείου παρουσιάζει αυξανόμενες και πολυπαραμετρικές διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς και χαρακτηρίζεται από τη σκόπιμη, επαναλαμβανόμενη και απρόκλητη παρενόχληση κάποιου παιδιού, το οποίο δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

 

Η έναρξη της σχολικής ζωής σηματοδοτεί αλλαγές στην καθημερινότητα όλης της οικογένειας . Οι γονείς έχουν πολλές ανησυχίες μεταξύ των οποίων το κατά πόσον θα προσαρμοστεί το παιδί στην Α' Δημοτικού και θα κατορθώσει να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις, αν θα είναι ήσυχο στην τάξη, μήπως δε θα είναι πρόθυμο στο σπίτι να διαβάζει, ή δε θα είναι «καλός» μαθητής και τέλος κατά πόσον θα έχει φίλους.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΘΡΑ