ΑΡΧΗ - ΕΔΡΑ e-learning https://edra.edu.gr Fri, 20 Apr 2018 12:21:59 +0300 Joomla! - Open Source Content Management el-gr Τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» https://edra.edu.gr/2-uncategorised/1-τα-ψυχοπαιδαγωγικά-κέντρα-της-κ-σ-δ-ε-ο-«εδρα» https://edra.edu.gr/2-uncategorised/1-τα-ψυχοπαιδαγωγικά-κέντρα-της-κ-σ-δ-ε-ο-«εδρα»

Τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα του κοινωνικού φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» εξυπηρετούν παιδιά ηλικίας 3-17 ετών, παρέχοντας ειδικές υπηρεσίες αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης και συμβουλευτικής παιδιού και οικογένειας.

Τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα ασχολούνται με τις μορφές των μαθησιακών δυσκολιών, τους παράγοντες που τις ενισχύουν ή τις αμβλύνουν, αλλά κυρίως με τους τρόπους και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους. Για τη λειτουργία τους, ο φορέας έχει αναπτύξει συνεργασίες με τοπικές δημοτικές αρχές (ΟΤΑ).

Τα προγράμματα, ως κοινωνική προσφορά στην οικογένεια, παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ προς τα μέλη και τις οικογένειές τους, με την κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων.

Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

Οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε ένα σύνολο δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα παιδί ως προς την απόκτηση και χρήση ικανοτήτων ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας, ακρόασης, συλλογισμού και μαθηματικών. Οι δυσκολίες αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στις μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να συμπεριληφθούν η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) ή η δυσλεξία.

]]>
mkrokos@websys.gr (Super User) Uncategorised Wed, 04 Jan 2012 18:10:42 +0200
Παρεχόμενες υπηρεσίες https://edra.edu.gr/2-uncategorised/6-παρεχόμενες-υπηρεσίες https://edra.edu.gr/2-uncategorised/6-παρεχόμενες-υπηρεσίες

Κάθε παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες και εκδηλώνει με το δικό του τρόπο τις δυσκολίες μάθησης. Στα ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα τα παιδιά -σύμφωνα με τις θεραπευτικές ανάγκες τους- παρακολουθούν ατομικές, προγραμματισμένες 45λεπτες συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικής διαπαιδαγώγησης. Παράλληλα, τα ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα παρέχουν προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής οικογένειας. Τα εξατομικευμένα αυτά προγράμματα εφαρμόζονται συστηματικά και με συνέπεια από κάθε θεραπευτή μέσα σε ένα άρτιο - οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον προσαρμοσμένο και αυτό στις ανάγκες των παιδιών.

Α. Λογοθεραπεία

Ασχολείται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας  που μπορεί να εμφανίζουν τα παιδιά. Συγκεκριμένα, ο λογοθεραπευτής βοηθά ένα παιδί όταν έχει προβλήματα:

 • Στην άρθρωση: μπερδεύει ήχους μέσα σε μια λέξη, δυσκολεύεται να αρθρώσει σωστά κάποιους ήχους.
 • Στην γλωσσική έκφραση-κατανόηση: δυσκολεύεται να σχηματίσει προτάσεις, δεν καταφέρνει να  εκφράσει τις σκέψεις του, δυσκολεύεται να περιγράψει γεγονότα, κάνει γραμματικά και εκφραστικά λάθη, δυσκολεύεται να κατανοήσει σύνθετες  προτάσεις ή οδηγίες, κολλάει ή επαναλαμβάνει συλλαβές ή ήχους.

Β. Εργοθεραπεία

Έχει ως στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού ώστε να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον στην καθημερινή ζωή, στο σπίτι και στο σχολείο.

Συγκεκριμένα, ο εργοθεραπευτής βοηθά παιδιά που έχουν προβλήματα:

 • Στην λεπτή κινητικότητα
 • Στην αδρή κινητικότητα: την ικανότητα ενός παιδιού να πετάει και να πιάνει τη μπάλα, την ισορροπία, τον κινητικό συντονισμό.
 • Στο γνωστικό αντιληπτικό τομέα: την οπτική διάκριση, τις χωροχρονικές σχέσεις, την οπτική μνήμη.
 • Στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής
 • Στις κοινωνικές δεξιότητες: την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής, την ικανότητα ακολουθίας εντολών, την ικανότητα συνεργασίας με συνομηλίκους.
 • Στην οριοθέτηση.

Γ. Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Ο Ειδικός Παιδαγωγός ασχολείται με τα μαθησιακά κενά:

 • Στην ανάγνωση: αργή συλλαβιστή ανάγνωση, μειωμένη κατανόηση συνεχόμενη – ακατάπαυστη ανάγνωση χωρίς χρώμα, αντίστροφη γραμμάτων
 • Γραφή: αλλαγή γραμμάτων, παράλειψη σημείων στίξης, προτάσεις δίχως νόημα, κείμενο ενωμένο χωρίς κενά, μη τήρηση κανόνων γραμματικής και ορθογραφίας
 • Αρίθμηση: δυσκολία στην αρίθμηση, στην εκτέλεση πράξεων, την επίλυση προβλημάτων.

Δ. Ψυχολογική Υποστήριξη - Συμβουλευτική Παιδιού & Οικογένειας

Ο Ψυχολόγος έχει ως στόχο:

 • να διερευνήσει τις σκέψεις,
 • τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του παιδιού.

Μέσα από αυτή την διαδικασία μπορεί να βοηθηθεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, να αναγνωρίσει τα συναισθήματα του και να τα διαχειριστεί καλυτέρα. Απώτερος στόχος της θεραπείας είναι το παιδί να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να αναγνωρίσει τις αδυναμίες και τις δυνατότητές του, να βρει τρόπους να επιλύσει τα προβλήματα τοu.

Στην Ψυχολογική Υποστήριξη του παιδιού είναι απαραίτητη η ενεργή συνεργασία των γονέων καθώς η οικογένεια είναι το σημαντικότερο σύστημα στο οποίο εντάσσεται ένα παιδί. Για αυτό το λόγο οι γονείς μέσα από το πρόγραμμα Συμβουλευτικής Γονέων προσπαθούν να ενισχύσουν στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού, ώστε να το βοηθήσουν να ωριμάσει και να εξελιχθεί σε έναν υγιή ενήλικα. 

Διαδικασία εγγραφής

Ο Κοινωνικός Λειτουργός:

 • Λαμβάνει το κοινωνικό ιστορικό,
 • συμβουλεύει, κατευθύνει τους γονείς,
 • παραπέμπει σε άλλους φορείς ή κέντρα εφόσον το παιδί κριθεί ακατάλληλο για το κέντρο.

Πρόσθετες υπηρεσίες:

 • δωρεάν μαθήματα εκμάθησης ελληνικών σε μετανάστες από την τοπική κοινότητα καθώς και το πρόγραμμα «Διδασκαλείον Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού», το οποίο παρέχει την ευκαιρία στα παιδιά και στους νέους να γνωρίσουν με τρόπο βιωματικό την μοναδική μας ελληνική κληρονομιά, τον αρχαίο λόγο και πολιτισμό μας.
 • Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης που αφορά στην ενίσχυση των παιδιών σε θέματα  επαγγελματικού προσανατολισμού, έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση και εμψύχωσή τους για την επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης και κατάλληλης σχολικής βαθμίδας. 
]]>
mkrokos@websys.gr (Super User) Uncategorised Fri, 07 Dec 2012 13:06:52 +0200
Welcome to your blog https://edra.edu.gr/9-blog/3-welcome-to-your-blog https://edra.edu.gr/9-blog/3-welcome-to-your-blog

This is a sample blog posting. 

If you log in to the site (the Author Login link is on the bottom of this page) you will be able to edit it and all of the other existing articles. You will also be able to create a new article.

As you add and modify articles you will see how your site changes and also how you can customise it in various ways.

Go ahead, you can't break it. 

]]>
mkrokos@websys.gr (Super User) Blog Wed, 04 Jan 2012 18:55:36 +0200
About your home page https://edra.edu.gr/9-blog/4-about-your-home-page https://edra.edu.gr/9-blog/4-about-your-home-page

Your home page is set to display the four most recent articles from the blog category in a column. Then there are links to the 4 articles before those.  You can change those numbers by editing the content options settings in the blog tab in your site administrator.  There is a link to your site administrator in the top menu.

If you want to have your blog post broken into two parts, an introduction and then a full length separate page, use the Read More button to insert a break.

]]>
mkrokos@websys.gr (Super User) Blog Wed, 04 Jan 2012 19:47:03 +0200
Your Modules https://edra.edu.gr/9-blog/5-your-modules https://edra.edu.gr/9-blog/5-your-modules

Your site has some commonly used modules already preconfigured. These include:

 • Blog roll. which lets you link to other blogs. We've put in two examples, but you'll want to change them. When you are logged in, click on edit blog roll to update this.
 • Most Read Posts which lists articles based on the number of times they have been read.
 • Older Articles which lists out articles by month. 
 • Syndicate which allows your readers to read your posts in a news reader.

Each of these modules has many options which you can experiment with in the Module Manager in your site Administrator. Joomla! also includes many other modules you can incorporate in your site. As you develop your site you may want to add more module that you can find at the Joomla Extensions Directory.

]]>
mkrokos@websys.gr (Super User) Blog Thu, 05 Jan 2012 11:30:17 +0200